۱۳۹۸/۰۷/۳۰
خبر شماره :193
مراسم تکریم جناب مهندس شعبانی معاون عمرانی فرماندار تنگستان و معرفی مهندس سلیمانی با حضور ریاست شورای شهر و معاون شهردار دلوار
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰۹:۰۷:۴۵
مراسم تکریم جناب مهندس شعبانی معاون عمرانی فرماندار تنگستان و معرفی مهندس سلیمانی با حضور ریاست شورای شهر و معاون شهردار دلواربازگشت به ابتدای صفحه