۱۳۹۸/۰۷/۳۰
خبر شماره :190
آتش سوزی لنج های موجود در بندر رستمی مهار شد
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۰:۰۷:۲۸
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بندر دلوار
با همکاری آتش نشانی شهرداری دلوار و آتشخوار اسکله بندر رستمی آتش سوزی لنج های موجود در بندر رستمی مهار شدبازگشت به ابتدای صفحه