۱۳۹۸/۰۷/۳۰
خبر شماره :189
آتش سوزی نخلستان شمال علی آباد مهار شد
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۰۸:۵۵:۵۵
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بندر دلوار
آتش سوزی نخلستان شمال علی آباد مهار شد
آتش سوزی نخلستان شمال علی آباد به همت آتش نشانی دلوار و با همکاری آتش نشانی شهرداری عالی شهر مهار شد
این آتش سوزی مقارن روز جاری برابر تماس تلفنی عموم مردم رهگذر به آتش نشانی شهرداری دلوار گزارش شد که پس از سه ساعت تلاش آتش مهار شدبازگشت به ابتدای صفحه