۱۳۹۸/۰۷/۳۰
خبر شماره :186
اهداء لوح تقدیر و هدایایی از طرف شهرداری و شورای اسلامی بندر دلوار به مناسبت روز کارگر
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۰:۴۹:۰۱
اهداء لوح تقدیر و هدایایی از طرف شهرداری و شورای اسلامی بندر دلوار به مناسبت روز کارگربازگشت به ابتدای صفحه