۱۳۹۸/۰۵/۲۷
خبر شماره :180
استقرار ماشین آلات راهسازی عملیات تعریض راه
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۰:۱۲:۲۸
فرماندار تنگستان
با استقرار ماشین آلات راهسازی عملیات تعریض راه ارتباطی چاه تلخ به دلوار تعریض می شود

بازگشت به ابتدای صفحه