۱۳۹۸/۰۲/۰۴ چهارشنبه
خبر شماره :161
برگزاری جشنواره فرهنگی شب های خلیج فارس در ساحل دلوار
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۱۵:۰۲:۵۵
برگزاری جشنواره فرهنگی شب های خلیج فارس در ساحل دلوار با حضور گروه هنری صدای تهران به همت شهرداری و شورای اسلامی بندر دلواربازگشت به ابتدای صفحه