۱۳۹۸/۰۲/۳۱
خبر شماره :144
عملیات لکه گیری خیابان ها و معابر شهر
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳:۱۶:۰۸
عملیات لکه گیری خیابان ها و معابر شهر در این عملیات چندین خیابان و کوچه که در راستای اصلاح خط انتقال آب دچار مشکل شده بود و همچنین کلیه گودال های معابر شهر لکه گیری شدبازگشت به ابتدای صفحه