۱۳۹۸/۰۲/۳۱
خبر شماره :140
بازدید مهندس بردستانی مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی شهر استانداری بوشهر
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳:۰۶:۳۸
بازدید مهندس بردستانی مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی شهر استانداری بوشهر از پارک ساحلی دلوار و وضعیت ساماندهی پارک ها و معابر شهر و آمادگی برای پذیرایی از میهمانان نوروزی و بررسی چالش ها و مشکلات موجودبازگشت به ابتدای صفحه