۱۳۹۸/۰۵/۲۷
...
مهندس عزیزاله ندری
شهردار بندر دلوار
شهردار بندر دلوار