۱۳۹۸/۰۷/۳۰
منشور اخلاقی کارکنان شهرداری بندر دلوار
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ ۰۸:۵۲:۳۹
ما مسئولین و کارکنان شهرداری بندر دلوار  قصد داریم با رعایت موارد زیر ، اخلاق حرفه ای را در فعالیت خود رعایت نماییم.
  1.  با هدف خدمت به مردم و آراستگی در محل کار خود حاضر شویم.
  2.  در انجام وظا یف اداری پشتکار و جدیت داشته باشیم.
  3.  وظایف محوله و کار مراجعین را با دقت و در حداقل زمان ممکن انجام دهیم.
  4.  در مواجهه با ارباب رجوع رعایت ادب ، نزاکت و متانت را بنماییم.
  5.  به خواسته های ارباب توجه کرده و هنگام پاسخ گویی به مراجعین به کار دیگری نپردازیم.
  6.  نسبت به یادگیری و کسب اطلاعات برای پاسخگویی به مراجعین تلاش نماییم.
  7.  مراجعینی که اشتباهی به ما مراجعه می کنند ،با کمال ادب و احترام به فرد یا قسمت مربوطه راهنمایی کنیم.
  8.  از نظرات و انتقادات ارباب رجوع استقبال و از آن در جهت بهبود وضعیت کاری خود استفاده نماییم.
  9.  در صورت ضرورت با هماهنگی مسئولین مربوطه و تعیین فرد جانشین محل کار خود را ترک نماییم.
  10.  در محیط اداری از استعمال دخانیات و اعمال دیگر که موجب خدش دار شدن حقوق سایرین می گردد اجتناب کنیم.
 
بازگشت به ابتدای صفحه